Serveis

Instal.lacions elèctriques industrials

 

El departament d'Instal·lacions Elèctriques de Codec es troba especialitzat en l'execució de tot tipus de Projectes i Muntatges d'Instal·lacions i Manteniments Elèctrics de Baixa Tensió (B.T.).


 Codec compte amb una àmplia experiència en sectors com el Químic i farmacèutic. La intensa activitat desenvolupada en aquests sectors constituïx la millor garantia de Codec envers els seus clients.

 

 


Manteniment industrial

 

CodeC posa a la seva disposició tecnologia en manteniment elèctric general (predictiu, correctiu i preventiu). Per això comptem amb els equips necessaris, amb el grup humà especialitzat i complim totes les especificacions, requeriments i normes vigents.


 Realitzem  manteniment preventiu d’armaris, termografia d’equips elèctrics, verificació de conexions defectuoses, detecció d’elevada resistència de contacte en equips de maniobra i potència. Estudis d’assaig de defecte d’aïllament. Detecció de seccions insuficients del cablejat. Obstrucció de la ventilació de transformadors.

Enginyeria elèctrica Per a la execució dels projectes  comptem amb l’experiència necessària en les àrees d’enginyeria elèctrica, sistemes de control de processos i desenvolupament de software vinculat a aquestes disciplines, oferint solucions competitives.


 Des del nostre departament tècnic, volem oferir-li l'ajuda necessària per al disseny i desenvolupament del seu projecte, realitzant un estudi conceptual del projecte a desenvolupar, en el qual els aportem des de la nostra experiència, la solució tecnològica més adequada.

Armaris elèctrics


 Fabriquem i dissenyem armaris elèctrics de control i potència utilitzant components de marques de primera qualitat com són Schneider electric, Siemens, ABB, Weidmuller, Rittal, etc.

 Fabriquem armaris elèctrics certificats segons normativa CE.

  • Disseny d’esquemes elèctrics mitjançant Eplan.
  • Fabricació de tot tipus de quadres elèctrics de potència i control.
  • Àmplia experiència i resultats satisfactoris.
  • Possibilitat d’oferir solucions "claus en mà".
  • Execució, coordinació, verificació i posada en servei dels quadres elèctrics.

Tracejat elèctric


 Realitzem Disseny i instal·lació de tracejats elèctrics de tuberies i dipòsits mitjançant cable autorregulant i potència constant.

 

 Oferim projectes claus en mà de instal·lacions de tracejat elèctric.  Els nostres serveis abasten des del disseny i el càlcul de la instal·lació, fins al subministre i muntatge del tracejat, equips de control de temperatura, passant per la alimentación elèctrica de tota la instal·lació.

 

 Hem realitzat instal·lacions de control de temperatura basats en controladors locals i en tecnologies basades en controladors d’ambient.

 

 

 També hem realitzat instal·lacions provistes de rearme automàtic de les proteccions elèctriques i alimentacions del tracejat en cas d’un salt fortuït.