Serveis especialitzats

Certificació Ism-Atex

L'operador d'un lloc industrial on es puguin produir atmosferes explosives (ATEX) és responsable de garantir el manteniment adequat dels seus equips ATEX, inclòs el disseny, construcció i / o manteniment d'instal·lacions elèctriques. Aquests diferents aspectes relacionats amb les instal·lacions d'ATEX s'han de considerar molt seriosament. El dissenyador de la instal·lació, l'instal·lador i totes les parts implicades han de tenir un bon coneixement de les normes per a la instal·lació d'equips utilitzats en atmosferes explosives per garantir la seguretat.

La certificació Ism-ATEX (Instal·lació, Servei i Manteniment d'instal·lacions elèctriques a ATEX) garanteix la competència de les diferents parts a les quals subcontracta les tasques de disseny, construcció i / o manteniment d'instal·lacions elèctriques en ambients explosius.

 

Organisme certificador INERIS

L'Institut Nacional del Medi Ambient Industrial i Riscos (Ineris) és una institució pública o EPIC de caràcter industrial i comercial, sota la tutela del ministeri francès encarregat del medi ambient.

INERIS és un centre d'expertesa i recerca en l'àmbit de la identificació de riscos, l'avaluació i la prevenció de riscos tecnològics i ambientals.

 

INERIS, amb els seus 550 tècnics, enginyers i metges, treballa amb els industrials i les autoritats per proporcionar anàlisis, proves, estudis, assessorament i certificació sobre riscos físics, químics, toxicològics, eco-toxicològics, riscos del sòl / subsòl relacionat amb el funcionament normal o degradat d'instal·lacions i equips. INERIS ofereix la certificació voluntària Ism-ATEX (Instal·lació, Servei i Manteniment d'Instal·lacions Elèctriques en ATEX) de contractistes externs i personal implicat en el disseny, construcció i / o manteniment d'instal·lacions elèctriques en ambients explosius.

 

És per tot això que els nostres operaris estan certificats en Ism-Atex L1E i tots els nostres tècnics estan certificats Ism-Atex L2 E. Això ens permet oferir als nostres clients la màxima comptetència i assessorament en instal·lacions amb atmosferes amb risc d'explosió.

Realitzem plans d'inspecció i manteniment d'instal·lacions elèctriques Atex segons requeriments de la Norma UNE-EN-60079-17. Sabem per la nostra dilatada experiència en el sector, que tot sovint les industries no disposen dels recursos ni humans ni tècnics per portar a terme aquestes tasques. És per això que oferim un servei integral que consta de la realització del pla de manteniment i inspeccions. Portem a terme les intervencions correctores i resolem les deficiències detectades en les inspeccions.

 

09/01/2019

Termografia Infrarroja

 

Què és la termografia Infrarroja?

 
La termografia és una tecnologia que en realitat ens permet veure l'energia tèrmica o la calor. La termografia es pot utilitzar en qualsevol circumstància on es pugui utilitzar la identificació de patrons tèrmics per trobar alguna cosa (com ara una persona desapareguda) o diagnosticar una condició (com una mala connexió elèctrica). Si penses en totes les activitats relacionades amb la calor en les nostres vides, veuràs que les possibilitats d'aplicació són enormes.

Què és l'infraroig?

 
L'energia infraroja forma part de l'espectre electromagnètic i es comporta de manera similar a la llum visible. Recorre l'espai a la velocitat de la llum i es pot reflectir, refractar, absorbir i emetre. La longitud d'ona de l'energia IR és d'un ordre de magnitud més llarg que la llum visible, entre 0,7 i 1000 μm (milionèsimes d'un metre).

 

ITC - INFRARRED TRAINING CENTER

INFRARED TRAINING CENTER és l'única organització de formació de termografia que ostenta la certificació ISO 9001 i proporciona una formació reconeguda mundialment per superar els requisits de les normes internacionals.

El personal del ITC participa en comitès de certificació dels estàndards nord-americans ASNT,la norma europea EN473 i el CCI que està inclòs en els principals desenvolupaments de certificació a Escandinàvia, França, Israel i Austràlia.

 

Els nostres termògrafs

 

Els nostres termògrafs tenen la formació i qualificació necessària per realitzar termografies seguint els estàndards de qualitat establerts per la ITC. Tots els nostres termògrafs estan certificats per la ITC la qual cosa garanteix la professionalitat del servei que oferim als nostres clients.

 

08/01/2019